Welkom op de internetsite van Stichting Dorpsraad Wagenberg

Op deze site vindt u alle informatie over onze stichting. 

De Stichting Dorpsraad Wagenberg is opgericht voor deelname aan het maatschappelijk debat, betrokkenheid bij het politieke debat en de leefbaarheid van het dorp Wagenberg met haar buitengebied onder de aandacht van bestuurders, professionals en burgers te brengen. 

Het doel van de Dorpsraad is het behartigen van de algemene belangen van het dorp en haar ingezetenen bij de gemeente en de andere organisaties die behulpzaam kunnen zijn om de doelstellingen te verwezenlijken – zulks geheel onafhankelijk van enige levensbeschouwelijke of politieke groepering -. Zulks in voortdurende wisselwerking met de ingezetenen. Onder behartiging van het algemeen belang wordt mede begrepen de bevordering en verbetering van woon-, leef- en werkklimaat van het dorp, alsmede het stimuleren van initiatieven die het mogelijk maken dat de identiteit en het karakter van het dorp behouden blijven en de sociale cohesie bevorderen.

Kijk ook eens op Facebook Facebook Dorpsraad Wagenberg of Instagram Instagram Dorpsraad Wagenberg