COMMISSIE COMMUNICATIE

Commissieleden: Frank Vrolijk, Pim van Batenburg, Bert Krijnen en Ronald Kustermans

  • Wat willen we communiceren?
  • Wat willen we bereiken met “social media”?
  • Welke doelgroep(en) kunnen we onderscheiden?
  • Hoe herkent onze doelgroep de Dorpsraad?
  • Zijn er voldoende mogelijkheden voor de doelgroep(en) om via social media tot een (re)actie over te gaan?