COMMISSIE OPENBARE RUIMTE

Commissieleden: Sander van Gils (contactpersoon), Marieke van Schendel en Peter van Oers

De werkgroep openbare ruimte heeft als doel de uitstraling van de dorpskern en het buitengebied te versterken om voor zowel bewoners als recreanten een prettige omgeving te scheppen. Ook verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtsgebied. Bij de aankleding van de omgeving kijken we niet alleen naar het groen, maar bijvoorbeeld ook naar bestrating en andere elementen die het aanzien van het dorp bepalen. Ook speelterreinen horen daar bij. We streven naar een integrale aanpak voor duurzame verbetering van de leefbaarheid.

De werkgroep bestaat uit 3 leden van de dorpsraad. Bij de uitvoering van projecten werken meestal ook buurtbewoners en andere inwoners mee. 

Natuur en groen

– inrichten groenvoorzieningen
– hanging baskets
– bomen snoeien
– bomen planten
– inrichting en onderhoud dorpsplein (Van den Elsenplein)
Рwortelopdruk 
– huur en beheer moestuinen via Peter van Oers

Verkeer

– inrichten stoepen, fietspaden en wegen
– veilig naar school/sportclub/winkel kunnen
– parkeren
– vrachtwagenverbod

De werkgroep ontvangt graag input van dorpsbewoners over zaken die de leefbaarheid kunnen verbeteren.