COMMISSIE SOCIALE COHESIE

Commissieleden: Marieke van Schendel (contactpersoon), Peter van Oers en Frank Vrolijk

Sociale cohesie in een dorp verwijst naar de mate van verbondenheid, saamhorigheid en interactie tussen de mensen die in dat dorp wonen. Het omvat de onderlinge relaties, samenwerking en gemeenschapszin binnen de dorpsgemeenschap. Sociale cohesie is belangrijk omdat het kan bijdragen aan een gevoel van welzijn, veiligheid en ondersteuning voor de inwoners van het dorp. Er zijn verschillende factoren die de sociale cohesie in een dorp kunnen beïnvloeden. Een belangrijke factor is de mate van betrokkenheid en participatie van de inwoners bij gemeenschappelijke activiteiten en evenementen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om gezamenlijke festiviteiten, sportactiviteiten, vrijwilligerswerk of lokale initiatieven. Daarnaast spelen ook de beschikbaarheid van voorzieningen en faciliteiten in het dorp een rol. Als er bijvoorbeeld plekken zijn waar mensen samenkomen, zoals buurthuizen, parken of ontmoetingscentra, kan dit de sociale interactie en het contact tussen mensen bevorderen. Een hechte gemeenschap en goede onderlinge communicatie zijn ook belangrijk voor sociale cohesie. Als mensen elkaar kennen, elkaar helpen en met elkaar communiceren, draagt dit bij aan een gevoel van verbondenheid en saamhorigheid.

Het stimuleren van sociale cohesie in een dorp kan worden bevorderd door het organiseren van gemeenschapsactiviteiten, het faciliteren van ontmoetingsplaatsen en het ondersteunen van lokale initiatieven. Ook het creëren van een inclusieve en respectvolle omgeving waarin diversiteit wordt gewaardeerd, kan bijdragen aan sociale cohesie.Kortom, sociale cohesie in een dorp wordt bevorderd door de betrokkenheid, participatie, onderlinge relaties en gemeenschapszin van de inwoners, evenals de beschikbaarheid van voorzieningen en de kwaliteit van de onderlinge communicatie.

Wat is er al te doen in Wagenberg?
– Wandelgroep op maandagavond en ? – wie initiatiefnemer
– Activiteiten Plexat, KBO: jeu de boules, biljarten, bridgen, 1x per maand samen eten, bingo
– Toneel, dansgroep
– Buurtsportcoaches en jongerenwerkers – wat organiseren zij?
– Sporthal: badminton, zaalvoetbal, handbal
– Avond4daagse
– Kermis
– Koningsdag
– Zomerconcert Thomashuis
– Oude Weide Loop
– VCW voetbaltoernooi
– Carnaval, 11 v/d 11, blèrfestival, bouwersbal
– Sauwelen
– Wagenbergse Spelen
– Ouderen gym in de sporthal
– Fotoclub Dinasa
– EWVV
– Harmonie
– Biljartverenigingen (Bielske, ..)
– Bigband Djazzkefet
– School en kinderopvang
– Wielerclub
– Duivenclub- Sportschool TopFit