COMMISSIE VOLKSHUISVESTING

Commissieleden: Ronald Kustermans (contactpersoon), Brenny van Groesen en Leo Hermans

Doelstelling

De commissie Volkshuisvesting en woningbouw zet zich binnen de kern Wagenberg, in voor:

 • Voldoende aanbod aan huisvesting voor de inwoners van Wagenberg
 • Leefbaarheid binnen het dorp middels de juiste doorstroming van bevolkingsgroepen

Uitgangspunten voor de doelstelling

Om aan de doelstelling voor volkshuisvesting binnen het dorp Wagenberg uitvoering te kunnen geven, zullen de volgende aandachtspunten gehanteerd moeten worden:

 1. Woningaanbod voor alle groepen van de bevolking van Wagenberg: ouderen, middelbaar en jongeren.
 2. Aanbod voor sociale woningbouw en huurwoningen
 3. Aandacht voor verkeersbewegingen die aansluiten bij bouwprojecten
 4. Meer grip op bouwprojecten: betere betrokkenheid bij de planvorming en bij de uitvoering
 5.   Kaders bij bouwprojecten vooraf goed vaststellen.
 6. Aandacht voor bouwprojecten die passen bij het dorpskarakter en bij de omgeving van het dorp Wagenberg. Plannen die aansluiten op de bestaande omgeving.

  Tot deze kaders behoren:

 • Oog voor betaalbaarheid
 • Bouwmogelijkheden  naar de wens van de eigen inwoners. O.a. bouwkavels voor eigen    bouw.
 • Ruimtelijke ordening: eisen voor bestemmingsplan voorwaarden moeten passen in
 • Goede verhouding voor zowel kwaliteit t.o.v. kwantiteit.

Werkwijze

Op welke wijze kunnen wij vorm geven aan de doelstellingen:

 • Actief contact houden met gemeente en de projectontwikkelaars
 • Toezicht dat vastgesteld gemeentelijk volkshuisvestingsplan uitgevoerd wordt
 • Opvolging van planning gemeente
 • Communicatie: mensen actiever benaderen. We moeten weten wat er speelt.
 • Volledige duidelijkheid over de plannen
 • Periodiek overleg over de voortgang en actuele informatie met wethouder en co√∂rdinator projecten
 • Vroegtijdig betrekken dorpsraad: gesprek aangaan met gemeente. Volwaardige gesprekspartner.
 • Duidelijkheid brengen dat er veel vraag naar woningen is in Wagenberg