HISTORIE

Het initiatief voor het oprichten van een dorpsraad in Wagenberg is ontstaan in 2008 na de uitkomsten van een aantal werkgroepen die actief bezig waren in het kader van de leefbaarheid binnen het dorp, en de contacten met een aantal vertegenwoordigers van verenigingen en belangenorganisaties binnen Wagenberg.

Met name de werkgroep “Ouderproof” en hieruit voortvloeiend “de Verankeringsgroep” hebben een aantal leefbaarheidsonderwerpen onderzocht en geadviseerd aan de gemeente Drimmelen.

Daarnaast heeft de werkgroep “Wonen in Wagenberg” de woningbouw eisen en wensen in kaart gebracht onder de inwoners van Wagenberg.

Duidelijk werd dat het collectief optreden als plaatselijke vertegenwoordiging belangrijk was voor het behartigen van de belangen, de plaatselijke ontwikkelingen en de leefbaarheid van Wagenberg.

Om als serieuze en gedegen gespreks- en adviespartner richting de beleidsbepalende gemeente Drimmelen te functioneren, is een convenant opgesteld waarin de afspraken en werkwijze goed vastliggen.